Skip to content

Aktivní řízení vztahů se zákazníky

Mnohé firmy, bez ohledu na obor svého podnikání, si dnes velmi silně uvědomují, že úspěch či neúspěch se odvíjí především od spokojenosti zákazníků. Vyvíjejí proto stále více úsilí, aby své zákazníky pochopily a byly jim schopny najít a dodat přesně to, co v pravý čas potřebují. Spolupráci se zákazníky v nejširším možném významu těchto slov umožňuje právě CRM (Customer Relationship Management). Proto se dnes stává klíčovým prvkem pro výkonnost podniku.

Customer Relationship Management (CRM) si můžeme představit jako aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky, přičemž vztahy se zákazníky jsou udržovány prostřednictvím vzájemné komunikace, která bývá podporována vhodnými technologiemi. Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto případy nabízí pestrou škálu nástrojů, které Vám pomohou v maximální možné míře využít cenných informací získaných od Vašich zákazníků pro jejich uspokojení a v konečném výsledku růst Vaší firmy.

 

  • Aktivní přístup ke každému zákazníkovi
  • Podrobná historie všech zákazníků a jejich jednání
  • Segmentace podle mnoha kritérií
  • Množství užitečných nástrojů pro jejich efektivní správu