Skip to content

Financování

Easy-4-Sale – Snadné financování

Pod označením Easy-4-Sale se skrývá novinka v podobě nového způsobu financování prodeje licencí. Finanční model přináší firmám především zjednodušení cesty k pořízení informačního systému a rozložení financování v čase. Princip spočívá v možnosti rozložení celkové výše částky, za zakoupené licence a služby během prvních tří let, do 36 pravidelných měsíčních splátek. Uživatel ocení i skutečnost, že se neplatí počáteční akontace. Velmi důležitá tedy je finanční úspora v prvním roce nasazení, která je rovnoměrně rozvolněna do tří let. Finanční model Easy-4-Sale je určen především pro společnosti, které chtějí pro své podnikání kvalitní a komplexní produkt bez nutné vysoké jednorázové investice.

Varianta Easy-4-Sale v sobě zahrnuje:

  • pořizovací cenu licencí
  • 3 roky údržby typu Silver
  • programátorské a konzultační práce nutné při zavedení systému do běžného provozu

Bližší informace o finančním modelu Easy-4-Sale získáte u dodavatele systému.