Skip to content

Servisní podpora

Cena ročního poplatku

Cena je kalkulována procentem z celkové ceny používaných licencí systému Soft-4-Sale dle ceníku licencí platného ke dni uzavření smlouvy. Cena je hrazena jednorázově.

 

Termíny A/B/C

Stanovuje ve dnech (pracovních) rychlost garantované reakce při nahlášení chyby systému Soft-4-Sale v kategoriích A, B a C.

Kategorie chyb:

  • C: malá vada – nezhoršuje užitečné vlastnosti programu, často nelze najít náhradní způsob řešení
  • B: střední vada – funkční závada dílčího charakteru, která nebrání užívaní programu jako celku
  • A: velká vada – brání užívání systému nebo jde o závadu na funkci kritickou z hlediska provozu firmy uživatele

 

Hot-line

Cena služby hot-line je kalkulována za každých započatých 10 minut.

 

Doprava

Náklady na dopravu jsou dle možností rozděleny rovnoměrně mezi jednotlivě navštívené zákazníky.