Skip to content

Manažerské vedení a hodnocení firmy

Vedení firmy se neobejde bez kvalitních nástrojů pro hodnocení výkonnosti podniku. Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí širokou škálu nástrojů, které Vám pomohou zvýšit efektivitu řízení podniku. Umožňují zpracovat a vyhodnocovat data o skutečném stavu a vývoji firmy z ostatních „provozních“ procesů a zároveň plánovat a sledovat plnění plánů. Vytvoření komplexního pohledu na společnost umožňují posuzovat nákladovou náročnost, finanční zatížení, výnosy a ostatní přínosy dílčích aktivit s využití procesu plánování, hodnocení a opatření v jednotlivých oblastech.

  • Velká vypovídající schopnost dat
  • Řada nástrojů pro vyhodnocování
  • Široké a kvalitní podklady pro rozhodování
  • Množství analýz, reportů, grafů a tabulek