Skip to content

Realizační a zakázkový proces

  • průchodnost dokladů celým systémem
  • provázanost jednotlivých obchodních dokladů
  • sledování souvislostí dokladů i zpětný pohled
  • generátory následných dokladů „na jeden klik“ nad každou kartou
  • zakázka jako velký šanon zahrnující všechny související doklady
  • vedení velkých a realizace malých zakázek

 

Soft-4-Sale nabízí v oblasti prodeje pružný nástroj pro realizaci všech obchodních činností. Poskytuje rychlou a přehlednou informaci o přijatých poptávkách, zpracovaných nabídkách a přijatých objednávkách. Na tyto činnosti navazuje automatizované vystavovaní smluv, dodacích listů, faktur …

Zakázkový proces je charakteristický průchodností dokladů napříč celým systémem a dokonalou vzájemnou provázaností všech souvisejících dokladů, které dohromady mohou tvořit jednu velkou zakázku, čímž se výrazně snižuje rychlost dohledávání a administrace.

Nejen uživatele zakázkového systému jistě potěší využití řady generátorů, které jsou dostupné nad každou kartou obchodního dokladu, a s jejich pomocí můžete výrazným způsobem zrychlit a zjednodušit proces realizace zakázek a generování všech souvisejících dokladů.