Skip to content

Ceník

Systém je modulový a lze skládat dle potřeb zákazníka přímo „na míru“. Pro základní orientaci uvádíme tabulku s přehledem typizovaných pozic ve firmě. Pro nezávaznou poptávku ceny systému se prosím obraťte na naše konzultanty, kteří vám rádi vypracují orientační nabídku šitou na míru vašim potřebám.

Jedná se o základní modul, který je nutný pro běh programu Soft-4-Sale. Modul kromě vlastního jádra systému je připraven pokrýt základní práci s datovými zdroji (především správa kontaktů a databáze zboží – včetně rozmanité cenové politiky), které jsou následně využity v nadstavbových modulech. Jsou zde soustředěny nástroje pro operativní řízení a dále pro případnou synchronizaci s jinými zařízeními. Využití zde má i správa dokumentů a jejich uložení. Můžete zde evidovat jednoduchým způsobem docházku zaměstnanců. Součástí základního modulu je hodně využívaná součást modulu MANAŽER „Procesní panely“, které jsou určeny pro procesní řízení uživatelů pracujících na libovolné pozici ve firmě.

Obsah modulu JÁDRO:

 • Kontaktní management
 • Zboží, výrobky, materiál / cenová strategie a doplňky
 • Připomínková služba, proaktivní události, plánování času, úkolový management
 • Poznámky
 • Připojené objekty
 • Procesní panely
 • Synchronizace s MS Outlook/Google
 • Tisk a e-mail v PDF formátu
 • Docházka

CENA: 10 000,-

Marketingový a nabídkový modul je přípraven vyřešit kompletní předprodejní fáze s možností vyhodnocení obchodních případů a přímou vazbou na marketingová kritéria. Díky modulu MARKETING budete mít neustále přehled o marketingových akcích, které proběhly a nebo probíhají. Modul je vhodný i pro obchodníky díky sekci pro správu a evidenci poptávek a nabídek.

Obsah modulu MARKETING:

 • Spisové služba, hromadné dopisy, emailing
 • Marketingové akce a hromadné manipulace
 • Požadavky, Reference, Dotazníky
 • Nabídky a Poptávky
 • Organizace školení
 • HelpDesk
 • Projekty
 • Příležitosti

CENA: 9 000,-

Obsahuje kompletní nástroje pro zvládnutí obchodních případů ovšem bez předprodejní fáze, neobsahuje tedy nabídkový a poptávkový modul. Hlavním motorem této konfigurace je zakázkový modul, který má vazbu na ostatní obchodní dokumenty. Samozřejmostí je vyhodnocení obchodních případů.

Obsah modulu OBCHOD:

 • Zakázkový systém a vyhodnocení
 • Objednávky
 • Fakturace
 • Pultový prodej
 • Pokladna
 • Banky a platby
 • Dodací a záruční listy
 • Interní doklady
 • Reklamace
 • Evidence zásilek
 • Bonusový systém
 • Intrastat

CENA    15 000,-

Tento modul obsahuje nástroje pro skladové hospodářství a všechny tyto moduly jsou napojeny na obchodní systém a umožňují tedy fakturaci. Synergie obchodního a skladového systému se projeví v možnosti efektivně využít funkci logistiky pro zajištění a objednávání zboží.

Obsah modulu SKLAD:

 • Sklady – výrobní čísla, umístění, plošné rozměry, administrace skladů
 • Zápůjční systém
 • Kniha zařízení a jejich správa

CENA: 8 000,-

Modul je určen pro servisní pracovníky, kteří nedělají obchod, ale mají na starosti správu a servis zařízení a jejich činnost končí vyplněním potřebných údajů.

Obsah modulu SERVIS:

 • Kniha oprav a servisní zásahy
 • Výkazy práce

CENA: 4 000,-

Tento modul je určen pro pracovníky, kteří zajištují správu systému – administrátoři, ale nejsou aktivními tvůrci dokladů v systému.

Obsah modulu SPRÁVCE:

 • Správa uživatelů
 • Servisní funkce
 • Exporty/Importy

CENA: 3 000,-

Tento modul je určen pro pokrytí manažerských potřeb uživatele. Je zde nejen  nástroj pro správu „procesních panelů“, ale nalezneme zde i rozšíření o obchodní a finanční  nástroje.

Obsah modulu MANAŽER:

 • Procesní panely
 • Obchodní analýzy
 • Obchodní plánování
 • Finanční plánování
 • Daily News
 • Cash Flow

CENA: 8 000,-

Tento modul je určen pro pracovníky, kteří zpracovávají účetní data (podvojné účetnictví s evidencí majetku) a připravují ekonomické výsledky hospodaření za daný subjekt.

Obsah modulu EKONOM:

 • Ekonomický modul

CENA: 12 000,-

Modul je vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje také snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně lze tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, vyhodnocování zakázek a evidence výkonných pracovníků.

Obsah modulu VÝROBA:

 • Výrobní modul – plánování a odvádění výroby pro 1-3 uživatele
 • Každý další uživatel 15 000,-

CENA: 85 000,-