Skip to content

Proč Soft-4-Sale

VYSOKÁ VARIABILITA SYSTÉMU

Soft-4-Sale je systém modulový, to znamená, že jeho uživatelé mohou podle aktuální potřeby firmy skládat jednotlivé moduly a přizpůsobit systém požadavkům i specialitám provozu jejich firmy. Díky velké variabilitě a flexibilitě se ze systému Soft-4-Sale stává systém šitý na míru potřeb uživatelů.

 

SYSTÉM POROSTE S VÁMI

Systém Soft-4-Sale je připraven růst a rozvíjet se spolu s Vaší společností podle Vašich aktuálních potřeb. Poskytuje i možnost propojení na jiná externí řešení jako jsou např. ekonomické systémy, aplikace Microsoft Office, poštovní klienty, atd.

 

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Samozřejmostí je přizpůsobení informačního systému specifickým požadavkům. Řešení pro každého zákazníka je unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům, existujícím procesům ve společnosti, apod.

 

INTEGRACE S DALŠÍMI APLIKACEMI

Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Soft-4-Sale ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známém a přívětivém prostředí. Data Soft-4-Sale lze snadno kopírovat, exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictvím Office.

 

MNOŽSTVÍ NAVÁZANÝCH ŘEŠENÍ

V oblasti internetu nabízí systém Soft-4-Sale množství internetových nadstaveb, které Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém dokáže naplnit internetový obchod daty, udržuje jej aktuální a zpětně zpracuje objednávky na e-shopu zadané. Help-desk slouží k rychlému a efektivnímu řešení servisních požadavků od zákazníků a portál vytvoří online evidenci obchodních dokladů pro kteréhokoliv Vašeho odběratele i dodavatele.

 

VYSOKÁ VYPOVÍDAJÍCÍ SCHOPNOST DAT

Soft-4-Sale nabízí řadu funkcí a nástrojů pro kvalitní výstupy a podklady ke správnému rozhodování. Informace jednou zadané do systému budete mít vždy k dispozici, přehledně uspořádány a tam kde je očekáváte. Samozřejmostí je množství výstupů v podobě tabulek, grafů a přehledů pro porady, prezentace, analýzy, a další potřeby Vaší společnosti.

 

SYSTÉM UŽIVATELSKÝCH KONFIGURACÍ A ČÍSELNÍKŮ

Podle svých potřeb si snadno nadefinujete vlastní nové datové položky a číselníky. Záleží jen na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem budou třídící kritéria popsána a využívána.

 

VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACE

Uživatelé systému Soft-4-Sale mají zajištěný neustálý přístup k aktuálním datům, ať už pracují na lokální síti tedy v sídle firmy nebo na satelitu mimo kancelář. Především obchodníci uvítají možnost přístupu k aktuální datům při návštěvě zákazníka pro potřeby vytvoření nabídky, vystavení faktury tisku ceníku nebo jiné obchodní příležitostí.

 

DOKONALÁ PROVÁZANOST MODULŮ

Harmonie a modularita nejlépe charakterizují systém Soft-4-Sale. Modulární struktura systému umožňuje prokládat nejvhodnější řešení, která pak navíc daleko přesahují oblast samotného CRM (řízení vztahů se zákazníky). Uživatel tak pomocí jednoho kliku dosáhne i na řízení výroby, projektů, financí nebo marketingu a obchodu. Sada harmonicky provázaných modulů se dokáže přizpůsobit požadavkům i specialitám provozu Vaší firmy.

 

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní je moderní a intuitivní, čímž zjednodušuje práci koncového uživatele i administraci celého informačního systému.

 

ÚDRŽBA A PODPORA

Na systém Soft-4-Sale je od okamžiku jeho předání do rutinního provozu poskytován plný servis. Spočívá nejen v udržování provozuschopnosti, odstraňování chyb, ale i v bezprostřední reakci na organizační změny u zákazníka, v realizaci specifických vývojů a úprav podle jeho požadavků. Samozřejmostí je i poskytování hotline a konzultací nebo aktivní helpdesk portál.

 

OKAMŽITÁ IMPLEMENTACE

Snadná instalace výrazně snižuje náklady na implementaci a její délku. Přidáme-li k tomu možnost automatizace zálohovacích procesů a snadnou správu včetně vzdálené plochy, dostanete kvalitní produkt a profesionální služby v jednom.